Ategorrieta plaza

· March 9, 2021 · 1:33 pm
La nueva plaza del viejo barrio

Las calzadas viejas son unas grandes desconocidas de Donostia. Antes de que existiese Gros, antes de que existiese el Ensanche, cuando aún había murallas… las calzadas viejas ya estaban allí. Al este de la ciudad, la calzada vieja de Ategorrieta unía el único puente de la ciudad y los “montes de arena” (ahora Gros) con el camino de Intxaurrondo y el alto de Miracruz. Durante años, la ciudad se desarrolló a lo largo de estos ejes, creando pequeños núcleos que incluían caseríos, villas, casas, conventos, iglesias, colegios, plazas e intersecciones. Y un reloj.

Tras la construcción de la carretera Madrid-Irun, la calzada de Ategorrieta pasó a un segundo plano. En los años 60 del siglo pasado, la intersección de la calzada con la carretera se convirtió en una rotonda que se ha hecho cada vez mayor, rompiendo el eje histórico que constituía la calzada vieja. Se han derribado, además, varios edificios históricos, debilitando su morfología urbana.

Ategorrieta plaza es una propuesta que pretende revertir esta situación, a través de una intervención principal: Una nueva plaza en la intersección de la calzada vieja con la avenida Ategorrieta-José Elosegi, que recupere la unión del eje histórico entre la calzada vieja de Ategorrieta y la calle Intxaurrondo.

Situación actual

Ategorrieta es, hoy en día, una rotonda en lo que podría ser el corazón de un barrio. Debido a su diseño subordinado al vehículo motorizado, las características espaciales de Ategorrieta son contrarias a un entorno urbano sostenible:

 • Más de la mitad del espacio dedicado al coche
 • Aceras y carriles bici estrechos
 • Numerosos desvíos y cruces semafóricos para peatones y ciclistas
 • Velocidad alta de vehículos, falta de seguridad y barreras arquitectónicas
 • Alto nivel de ruido y contaminación
 • Espacio central infrautilizado

Ategorrieta acoge, además, numerosos equipamientos que requieren de un espacio público de calidad, seguro y equitativo:

 • Apartamentos tutelados para personas mayores
 • Escuela pública Zuhaizti
 • Zurriola ikastola
 • Guardería Ategorritxo
 • Club de Jubilados de Ulia-Ategorrieta
 • Residencia de mayores Villa Sacramento
 • Ortzadar ikastetxea
 • CEPA (Centro de Educación Para Adultos) Zuloaga
 • Residencia de estudiantes Ángeles Custodios

Ategorrieta acoge, además, numerosos equipamientos que requieren de un espacio público de calidad, seguro y equitativo:

 • Apartamentos tutelados para personas mayores
 • Escuela pública Zuhaizti
 • Zurriola ikastola
 • Guardería Ategorritxo
 • Club de Jubilados de Ulia-Ategorrieta
 • Residencia de mayores Villa Sacramento
 • Ortzadar ikastetxea
 • CEPA (Centro de Educación Para Adultos) Zuloaga
 • Residencia de estudiantes Ángeles Custodios

Objetivos

Ategorrieta plaza busca mejorar la ciudad a través de un nuevo espacio público de proximidad, diversidad y vitalidad, basado en un modelo de urbanismo y de movilidad con las siguientes características

Equitativo

Que tenga en cuenta las necesidades de la vida cotidiana de todas las personas, independientemente de su edad, género, procedencia, renta o condiciones.

Seguro

Que priorice la seguridad física de las personas (gracias a velocidades bajas), pero también la percepción de seguridad a través de un espacio público amable y sin obstáculos.

Limpio

Que contribuya a la reducción de la contaminación (CO2, ruido) e incentive la movilidad activa y sostenible.

Eficiente

que sirva de soporte a todo tipo de funciones urbanas, tanto las de proximidad como las de paso, teniendo en cuenta las necesidades de la red de transporte público y la red viaria.

La propuesta

Ategorrieta plaza es una propuesta de acupuntura urbana para transformar la actual rotonda en el espacio central del barrio. Proponemos un punto de partida con las siguientes directrices.

Área de la intervención
Permeabilidad peatonal
Solución viaria
Red ciclcista
 • Nueva jerarquía: los peatones no cruzan la carretera, son los vehículos los que cruzan un espacio de coexistencia.
 • Bidegorri en avenida Ategorrieta-Jose Elosegi, combinado con carril bus discontinuo.
 • Conexión directa entre el bidegorri de la calzada vieja de Ategorrieta y Txaparrene.
 • Nuevo edificio de baja altura en la parcela Ortzadar para crear una fachada para la plaza, añadir densidad y nuevos usos y ayudar a financiar la operación.
 • Centralidad del transporte público con paradas en la misma plaza.
 • Memoria y simbolismo a través del reloj histórico y la escultura-puerta de Iñigo Pagola.
 • Reestructuración del tráfico sin imposibilitar las conexiones existentes.
 • Plataforma única y arbolado en la calle Atarizar.
 • Traslado de plazas de aparcamiento en superficie a parking de residentes y zona OTA.

Respuestas a la encuesta

Durante las últimas tres semanas, hemos recibido decenas de respuestas a la encuesta. Publicamos a continuación todos los comentarios recibidos. Gracias a todas y todos por vuestra participación.

 • Trafikoa murriztea eta oinezkoei erraztasunak ematea. Komertzio txikia sustatzea, Parking plazak autoentzat lurrazpian (elektrikoak kargatzeko zonaldeak barne), parkinga txirrindentzat, frontoi inguruaren birmoldaketa (mendebaldetik sarrera erraztu, lurra egokitu…
 • Calmar tráfico para disminuir ruido y contaminación.
 • Proposamenean asmatu duzuela iruditzen zait. Eskerrik asko ta zorte on.
 • Comercio y aparcamiento.
 • Ikastetxe eta zerbitzu ugari eskaintzen dituen auzoa izan arren, espazio publiko gutxi dituen auzoa da. Etxe sail pribatu eta hesituak gailentzen dira eta komertzio gutxirekin lotarako auzune bihurtu da.
 • Aisialdirako espazioak, trafiko murrizketa, instalazio zaharren berrikuntza, bizitza falta zaio taberna, komertzio eta terrazarik gabe.
 • Eskerrik asko.
 • Bizia errekuperatzea: dendak, umeen jolaslekuak, eserlekuak…
 • Hay una de dirección de bajada de Intxaurrondo por un lado y otra de subida por otro lado. Yo dijo que donde está la de subida que hagan las dos.
 • Segurtasunez ibiltzea.
 • Plazaren proposamena oso egokia da auzoa erakargarriagoa eta seguruagoa egiteko. Horrez gain, soinu kutsadura txikitzeak lasaitasun handia ekarriko liguke auzokideoi.
 • Recuperar la cohesión de barrio en parte limitada por la barrera urbanistica y arquitectonica que supone la carretera.
 • Auzoa trafiko arteria batek erdibitu du, espazio ireki zabala behar da, auzo-komunitatea sortuko duena. Dauden ekipamentuak zaindu eta eraberritu, frontoia eta bere ingurua adibidez. Berdeguneak behar dira.
 • Integrar y humanizar el entorno.
 • Ategorrieta ingurua estrategikoki oso ondo kokatuta dago: Donostira sartzeko eta Donostitik irteteko bi aukerak elkartzen dira bertan, auzo ezberdinek inguratzen dute (Intxaurrondo, Egia, Gros, Ulia, Bidebieta), autobus askok dute geltokia bertan… Ondorioz, ibilgailu motordunek presentzia handia dute. Eskola-orduetan eta astegunetan jendea ibiltzen da (pilaketak sortzen dira sarrera eta irteera orduetan), baina eskola orduetatik kanpo jende gutxi ikusten da auzoan bertan (pasan doazen oinezkoak gehien bat). Farmazia eta okindegiak mugimendu pixka bat izten dute, baina ez gehiegi. Inguruan komertzio txiki gehiago jartzeak eta oinezkoentzako zein auzotarrentzako bide/zabalgune/plaza atsegin bat eraikitzeak auzoari bizitza emango liokeela uste dut.
 • Mejorar el barrio.
 • Espacio para las personas.
 • Trafiko bolumena jeitsi.
 • Trafikoa, abiadura, soinua, oinez semaforo asko ta arrisku asko, bizikletan mila buelta ta arrisku…. Pertsonek espazioa berreskuratzea eta oinez, naiz bizikletaz zentru ta hondartzarekin konektatzea.
 • Ideia ederra.
 • Espero que se consiga llevar a cabo ya que redundará en una mejora de la calidad de vida de los vecinos del barrio.
 • Lasaitasuna.
 • Pertsonen neurrirako ezaugarriak berreskuratzea, ibilgailuenari lehenestearen ordez.
 • Oinezkoentzako espazioa sortzea eta auzo bizitza sustatuko duen espazio komunitarioa eraiki.
 • Bide Zaharretik ibiltzea oso arriskutsua da ordu batzuetan. Autobusak, kotxeak, txirrinduak eta oinezkoak, batez ere azken biak, ezin pasa espaloietik eta gainera espaloiak babesik gabeak, bordillorik ez dagoelako. Segurtasun falta hori pilatzen da Ate inguruan, ume askok igaro behar dutelako alde batetik bestera, ikastolak daudelako.
 • Auzoa erdibitzen duen errepidearen trafikoa mugatzea.
 • Proiektuak gure bizi kalitatea asko hobetuko du.
 • Ideia oso interesgarria ta polita.. Egia da ibilgailuen transitoa aldatzearekin Donostiaren antzinako sarrera gorria indartu eta karakterra emango liokeela, baita Uliarako sarrera moduan ere.
 • Bizilagunak elkartzeko eremua eta bidegorriaren lotura egokia.
 • Unir las dos partes del barrio que separa la carretera y calmar el tráfico.
 • Tener vida de barrio.
 • La propuesta que he leido me parece muy interesante.
 • Una chapuza. Todo cemento, lo poco verde que tenemos edificios en beneficio de quien?
 • Zalantza eragiten dit Mirakruz gainera joango litzatekeen bidegorriak. Ategorrietara jaisteko egokia litzateke, baina haurrek edo adinekoek igotzeko maldatsuegia da. Hori bai, txirrinda elektrikoek erabiltzeko edo kirolarientzako egokia litzateke.
 • Trafikoaren inpaktoa gutxitzea.
 • Recuperar espacio público para peatones y ciclistas con bidegorris seguros y segregados.
 • Muy de acuerdo con la solución. Creo que ademas desde una perspectiva de género es una propuesta muy adecuada.
 • Aisialdirako espazioak behar ditugu.
 • Auzo bezela bizitzea, ez bakarrik lo auzo bezela.
 • Aunque es repetir, la sensación que me transmite este proyecto es de amabilidad hacia la persona que no va en coche. Y se agradece infinito.
 • Generar una nueva centralidad para la zona.
 • Hostalaritza eta Uliarekin edo naturarekin erlazionatutako zentro bat.
 • Trafikoa murriztea, auzo bizitza bultzatzea, oraintxe duen trafiko erraldoaik ez du bertan lasai geratzera gonbidatzen.
 • Bizitza behar du, plazak, komertzioak, tabernak…
 • La humanización de las relaciones que confluyen en dicho espacio.
  al ser una de las principales arterias veo dificil la disiminución del tráfico. ¿Soterrarlo? Existen en los alrededores varios servicios que atienden a colectivos en exclusión social, en grado severo de exclusión. Habría que tener esto en cuenta en cualquier plan urbanístico…
 • Trafiko murrizketa.
 • Ordenatzea bizikletaren eta oinezkoren alde eta eta garrantzi historikoa azpimarratzea.
 • Ez dago auzoan (Ategorrieta-Ulia) plazarik, bertan harreman sozialak sortzeko. Gainera, ume asko ibiltzen da Ategorrietan, eskola egunetan batez ere, eta arriskutusua ere izan daiteke orain dagoen trafikoa. Zurriola ikastola gaur egun, errotonda baten barruan dagoela esan daiteke, parean beste bat duelarik. Oso ideia ona iruditzen zait proposamena, naiz eta zailtasunak izango diren dagoen trafiko handia dela eta. Bidegorriaren lotura ere ridikuloa da eta konpondu beharra dago.
 • Trafikoa murriztea eta moteltzea. Etxeartean doan 4 erreileko bidea bulebarizatu beharra dago, Mirakruz gainetik hasita (hobe Herrerako geltokitik, Elosegi etorbide osoa).
 • Auzoa elkartzea eta bere bizitza bultzatzea.
 • Asko gustatu zait ideia baina gaur egun zona honek jasotzen duen trafiko dentsitate guztia zer nola birrantolatuko zen ez dut argi ikusten eta trafikoa lurperatzeak kostu handia izango luke. Oso interesgarria izango litzateke ere Renfeko trena estali ta gainetik hiri konektatzen duen pasabide peatonala egitea. Mila esker hiria hobetu dezaketen idea berriak sortzeagatik ta partekatzeagatik.
 • Kotxeak murriztu eta berdeguneak indartzea.
 • Reducir el tráfico, aumentar la seguridad y ganar espacio para el esparcimiento.
 • Donostiako auzo zoragarri honek ez du disfrutatzeko aukerarik ematen. Horrelako plaza batek bizitza emango lioke auzoari, zerbitzuak emango lizkioke eta trafikoa kontrolatuz zarata murriztuko litzateke.
 • Bidegorri sarea hobetzea Jose Elosegi alkatea hiribidean eta Ategorrietako hiribidean bidegorria jarriaz Mirakruzetik jarraituko lukeena. Trafikoa lasaitzea eta Ategorrieta hiribidean oinezkoentzat pasabideak semaforoekin puntu ezberdinetan jartzea Jai Alaitik hasita.
 • Aparcamiento zona residentes y zona OTA.
 • Proposamenean zehazten den bezala, oinezko eta bizikleten ginkana.
 • Altuera bajuko eraikinak zehazki zer dira? Zertarako erabiliko lirateke? Zelaiak izate ere atsegina da… Trafikoa murrizteko bestelako planak sustatu behar dira.
 • Ideia ona oso… Asko irabaziko genuke inguruak eta bizilagunok.
 • Creo que es un barrio al que le puede su situacion y por tanto la influencia del trafico.
 • Plaza berritu arren, ibilgailu eta txirrinduantzako “paso” bat izango da, eta erronka nagusia jendea bertan geratzea izango da, ez bakarrik handik pasatzea.
 • Plazaren ideia oso interesgarria iruditu zait. Taberna, terraza eta konbenientzizko denda txikiekin. Proiektuarentzat lagungarria izan daiteke Zubiaurre hiribidea ibilgailuentzat zentzu bakarrekoa bihurtzea, kale hau baita lasaituko litzateke eta trafiko baztuk kale hontatik bideratu daitezke, autibidea hartzeko edo autobideatik hirian sartzeko.
 • Plaza handi bat.
 • Oso proposamen interesgarria iruditu zait. Eremuak izugarri irabaziko lukeela iruditzen zait.
 • Bat nator zuen proposamenarekin, eta ilusio handia eman dit zuen proiektua ikusteak.
 • Bizilagunentzat espazioa errekuperatzea.
 • Auzotik igarotzen diren autoen, txirrindu eta peatonen elkarbizitza hobetzea.
 • Ategorrieta pasozko toki bihurtu da, bertako bizilagunentzat ez da erosoa, denda gutxi, taberna gutxi…trafiko ikaragarria…umeekin ibiltzeko ere, ez da erosoa. Pena handia da, Ategorrietak bere garaian bizitza handia zuelako, jaiak eta guzti!! Ez naiz Ategorrietan bizi, baina nire txikitako eskola han zegoen, unibertsitatea kasualidadez, ere bai eta orain Ategorrietan lan egiten dut. Maite dut Ategorrieta. Zuen proiektua asko gustatu zait, ea denon artean lortzen dugun. Mila esker!
 • Auzo izaera eta bizitza, ondo zaindutako berdegune atsegin bat.
 • Creo que necesita que vayan a recoger a los niños sin coche.
 • Propuesta interesante ya que proporciona espacios adicionales, humaniza el entorno y proporciona una zona de esparcimiento y socialización muy necesarias para el barrio. Se trata de una zona compleja que incorpora, además de una concentración de personas de la ikastola, haurreskola y residencia de tercera edad, un tráfico importante por parte de los usuarios de estas instalaciones, movilidad desde y hacia Intxaurrondo, includas cocheras de Dbus, así como el tráfico adicional del futuro acceso a la variante en la zona de Polloe. Considero que habría que profundizar en una segunda fase el estudio, abarcando más zonas que la indicada, introduciendo por ejemplo el Paseo de Zubiaurre en la ecuación para tener en cuenta los previsibles cambios en la movilidad que el nuevo acceso y salida de Gros a la variante proporcionará (reducción de coches en la salida de Bidebieta por ejemplo). La conexión Gros-variante en sus dos sentidos debería ser estudiada en detalle haciendola compatible con la mejora del entorno y la adición del bidegorri que muy adecuadamente se plantean.
 • Belardiak, oinezkoentzat espazioa, dendak, tabernak…
 • Trafikoa murriztea gure txikien eta helduen seguritatea bermatzeko, eta kutsadura mailak murrizteko. Era Berean, auzoari bizitza ematea; hau da, komertzioak eta tabernaren bat izatea non auzoaz disfrutatzeko aukera izan dezagun.
 • La propuesta me parece muy buena pero habría que tener en cuenta la resolución de los tráficos rodados actuales (entre otros circulación de coches y autobuses privados que dan “servicio” a las zonas escolares, incluidos la Ikastola Zurriola y el colegio de Jesuitas) y las amenazas de un futuro inmediato: La diputación acaba de realizar un proyecto de trazado para la conexión de la variante con Ategorrieta y tiene lal intención de licitar las obras este año. Si se realiza esta obra, Ategorrieta va a convertirse en uno de los nudos de tráfico viario más importantes de entrada y salida de la variante de Donostia, con lo que ello implica en las afecciones a las relaciones peatonales entre todos los equipamientos existentes. Estamos a tiempo de parar la ejecución y solicitar una reflexión en profundidad al Ayuntamiento de Donostia, aunque este dice que al ser una prouesta Foral no puede incidir en la misma. Por otro lado, en breve se va a poner en marcha la revisión del Plan General de Donostia y creo que en dicho documento (no la Diputación) se deben hacer las reflexiones-debates de los accesos rodados a la ciudad. Creo que esta propuesta puede servir de base para lanzar un debate ciudadano entorno al futuro de la movilidad en Ategorrieta y alrededores.
 • Hacer que la zona sea más amable y tranquila.
 • Auzoak bultzatzea, komertzio txikia, herri giroa eta kultura bultzatzea da, eta zer esanik ez kutsadura nabarmen etetea. Gainera garraio publikoa bultzatuko litzateke.
 • Modernización y seguridad.
 • Sería indispensable incorporar en esta propuesta la unión del frontón de Ategorrieta y el gaztetxe a la plaza. Actualmente estan separados por un muro que genera un callejón (punto negro). En este frontón, se juega anualmente una liga de pelota. Además existe una bolera antigua.
 • Oinezkoen bizi eremua hobetu. Gertujo merkataritza sustatu.
 • Motordun ibilgailuek duten espazioa gutxitzea eta trafikoa murriztea oinezko eta bizikletentzako espazioa irabaziz.
 • Errepide gutxiago (soinu gehiegi) eta auzoko bizitza gehiago
  conciencia de barrio.
 • Handik pasatzen den trafikoa murriztea.
 • Priorizar al peatón.
 • Bertakoentzako aparkalekuak.
 • Buenas comunicaciones y iluminación para que sea totalmente segura.
 • Quitar la cantidad de tráfico que tenemos en la zona.
 • La Carretera general es la que como bien decís, condiciona a todo el Barrio, ¿Todo el tráfico que pasa es necesario, tiene necesidad de pasar por ese punto? La Ciudad, No sé, si está mal organizada o que nuestras entradas a la ciudad no son las adecuadas.
 • Que los edificios viejos se rehabiliten o se construya nuevos. Que haya una continuidad del barrio y que aporte sensación de seguridad al viandante. No perder las conexiones en coche.

Siguientes pasos

A partir de esta propuesta, el siguiente paso es recabar las impresiones del tejido social del barrio: asociaciones de vecinos, centros educativos, residencias, partidos políticos, vecinos/as y trabajadores/as. Puedes contribuir con tus reflexiones a través del siguiente enlace: